نیاز شرکت های گروه به ویژه شرکت آواسازه بدیع پارسیان به خرید مصالح و خدمات، تهاتر بدهی با آپارتمان‌های ساخت شرکت در پروژه‌‌های برج های آرمانی محمود آباد، برج ماهان سرخرود و فروش واحد‌های ساخته شده باعث شد تا شرکت آواکام ایرانیان با موضوع بازرگانی در شهریور ماه سال 1401 به صورت کارگروه در گروه آوا کار خود را آغاز کند. ‌

اهداف

آواکام ایرانیان فعالیت های خود را در سطوح زیر برنامه ریزی کرده که عبارتند از :

 • اقدام عاجل:

خرید مصالح و خدمات و ایجاد سازمان فروش جهت پروژه آرمانی محمود آباد

 • اقدام کوتاه مدت:

خرید مصالح و خدمات جهت شرکت های گروه

 • اقدام میان مدت:
 • خرید مصالح و خدمات جهت شرکت ها و اشخاص فعال در حوزه صنعت ساختمان کشور 
 • اقدام بلند مدت:
صادرات مصالح و خدمات در حوزه صنعت ساختمان 

خدمات

برخی خدمات شرکت آواکام ایرانیان عبارت است از:

 1. خرید مصالح و تجهیزات مورد نیاز پروژه ها با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت با اولویت تهاتر
 2. خرید خدمات پیمانکاری مورد نیاز پروژه ها با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت با اولویت تهاتر
 3. ارائه خدمات برندینگ
 4. ارائه خدمات حقوقی
 5. مشارکت در ایجاد و مدیریت سازمان فروش جهت آپارتمان های پروژه آرمانی محمود آباد
 6. فروش آپارتمان های دیگر پروژه های شرکت آوا سازه
 7. خرید و فروش مصالح و تجهیزات مورد نیاز و محصولات شرکت ها به صورت نقد، تهاتر و شرایطی